2019-06-17 įvyko neeilinis TAU dekanų, seniūnų ir fakultetų vadovų susirinkimas, kurio metu atsisveikinome su rektore O. Vensloviene, padėkojame jai už ilgametę, aktyvią altruistinę veiklą Mažeikių TAU ir suteikėme jai „Garbės Rektorės „vardą. Taip pat pasveikinome naujai išrinktą TAU rektorę Anitą Avdaljan, palinkėjome sėkmės ir ištvermės,vadovaujant TAU. Padėkoti Onai Venslovienei už gerą visuomeninę veiklą atėjo ir Mažeikių miesto valdžios atsvovai bei visuomeninkai.

IMG_5684  IMG_5706IMG_5687 IMG_5691 IMG_5696 IMG_5697 IMG_5702 IMG_5704 IMG_5707 IMG_5711