PADĖKOS

Tarp mūsų gyvena pabaiga, Ji visur atseka.- nesvarbu, kur nukeliautume, ji išnyra taip netikėtai, ir negali žinoti, iš kurios pusės ji tave užpuls, nespėji nė jos pavidalo įžvelgti, neišmanai, kaip su ja kovoti…

Nuoširdžiai dėkoju visiems užjautusiems ir padėjusiems šią netekties valandą , mirus mūsų visų STASIUKUI

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Deganti žvakė“