Apie mus

  Mažeikių Trečiojo Amžiaus Universitetas (Papildomo ugdymo universitetas visuomeniniais pagrindais vyresnio amžiaus žmonėms). Mes esame tie, kurie kuriame vietą, kurioje pagyvenęs žmogus atgauna savo „aš“, suranda įdomų užsiėmimą, tobulėja, mokosi, įsigyja naujų draugų, pasijunta reikalingi vieni kitiems ir bendruomenei.

    2012 metų gruodžio 7 d. iniciatyvinė grupė paskelbia, kad  Universitetas įregistruotas kaip savarankiška, nesiekianti pelno visuomeninė organizacija (asociacija), veikianti Mažeikių rajone, vienijanti pagyvenusius asmenis,  neribojant amžiaus ir išsilavinimo. Ir nuo šiol jis vadinamas Mažeikių Trečiojo amžiaus universitetu (Mažeikių TAU). Išrenkama Taryba.

Mažeikių trečiojo amžiaus  universitetas  darbą  organizuoja fakultetuose.  Užsiėmimai vyksta pagal reguliarų tvarkaraštį kiekvieną savaitę. Mokslo metų pradžia – spalio 1 d. Mokslo metų pabaiga – gegužės 1d.