2020-02-07 Daiva Tamulionienė, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyriaus vedėja ir Rūta Lazauskienė, M. Romerio universiteto Privatinės teisės instituto docentė, TAU salėje, pravedė seminarą apie asmens duomenų apsaugą vyresnio amžiaus žmonėms.

IMG_1495 IMG_1496 IMG_1498IMG_1494IMG_1493 IMG_1491